TIANDY החברה המובילה בפיתוח ובייצור בעולם של מצלמות ומערכות אבטחה


TIANDY החברה המובילה בפיתוח ובייצור בעולם של מצלמות ומערכות אבטחה

TIANDY החברה המובילה בפיתוח ובייצור בעולם של מצלמות ומערכות אבטחה תוך

התמקדות בטכנולוגית IP, ומהראשונות שפיתחו את Starlight המאפשרת צפייה בצבע.

TIANDY מציעה מוצרים ב 2- קטגוריות: מצלמות - סדרת H265 , סדרת Starlight , סדרה

סטנדרטית, סדרת פרויקטים. ו- NVR - סדרות H265 , סדרת PoE וסדרה סטנדרטית.

טכנולגיה חדשנית ומתקדמת.

מצלמת SUPER STARLIGHT בעלת יכולת הארה:

TIANDY מציגה טכנולגיה חדשנית ומתקדמת:

מצלמת STARLIGHT בעלת יכולת הארה.

מצלמה פנורמית PTZ צילום פנורמי 360° עם ראיית לילה וזום .X44

יכולת זיהוי פנים.

אנליטיקה: תיחום גזרה, אזעקה וקרן לייזר.

לפרטים נוספים צרו קשר.